Dołh chcedźa dale pomjeńšić

srjeda, 02. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Popłatki tak kalkulować, zo wone wudawki zarunaja, je dale najwažniši nadawk wopłóčkoweho za­woda města Kulowa. Tole wuchadźa z hospo­darskeho plana 2019, kiž su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym pose­dźenju schwalili. W planje su reparatury we wob­jimje 35 000 eurow předwidźane, z toho 25 000 eurow we wodo­čisćerni a 10 000 eurow w kanalowej syći, mjez druhim 4 000 eurow w Koćinskej syći, rozłoži Kulowski komornik Thomas Woelke. „Nowe inwesticije najprjedy raz planowane njejsu.“

Wopłóčkowy zawod wobsteji wot lěta 1998. K njemu słuša Kulowska wodo­čisćernja, do kotrejež wotwodźuja nimo wopłóčkow z Kulowa tež te z Kulowca, Klóšterskeje Noweje Wsy, Brěžkow a Spal. Dale přisłuša zawodej Koćinska hatna wodočisćernja. Swój dołh chce wopłóčkowy zawod přichodnje dale pomjeńšić a klětu 367 000 eurow wotpłaćić. To wotpowěduje něhdźe wobjimej zašłych lět. Planowane je, dołh hač do lěta 2022 na trochu mjenje hač 250 000 eurow wot­twarić. Klětu liča z dobytkom nimale 200 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND