Dołh chcedźa dale pomjeńšić

srjeda, 02. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Popłatki tak kalkulować, zo wone wudawki zarunaja, je dale najwažniši nadawk wopłóčkoweho za­woda města Kulowa. Tole wuchadźa z hospo­darskeho plana 2019, kiž su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym pose­dźenju schwalili. W planje su reparatury we wob­jimje 35 000 eurow předwidźane, z toho 25 000 eurow we wodo­čisćerni a 10 000 eurow w kanalowej syći, mjez druhim 4 000 eurow w Koćinskej syći, rozłoži Kulowski komornik Thomas Woelke. „Nowe inwesticije najprjedy raz planowane njejsu.“

Wopłóčkowy zawod wobsteji wot lěta 1998. K njemu słuša Kulowska wodo­čisćernja, do kotrejež wotwodźuja nimo wopłóčkow z Kulowa tež te z Kulowca, Klóšterskeje Noweje Wsy, Brěžkow a Spal. Dale přisłuša zawodej Koćinska hatna wodočisćernja. Swój dołh chce wopłóčkowy zawod přichodnje dale pomjeńšić a klětu 367 000 eurow wotpłaćić. To wotpowěduje něhdźe wobjimej zašłych lět. Planowane je, dołh hač do lěta 2022 na trochu mjenje hač 250 000 eurow wot­twarić. Klětu liča z dobytkom nimale 200 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND