Žadaja sej pomoc politikarjow

pjatk, 18. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Ralbicy-Róžant w přihotach noweje pěstowarnje přežadana

Róžant (JK/SN). Nowu Ralbičansku pěstowarnju njebudu tak bórze twarić započeć móc. Kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, ma gmejna sama z twarskim zarjadom zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe přihotować cyłoeuropske wupisanje projekta. To zhoni wjesnjanosta wčera z krajnoradneho zarjada. Z přihotami na tajke wupi­sanje je komuna přežadana. Nima ani facho­wu ani personalnu kompetencu, wužadacy nadawk w poměrnje krótkim času zwoprawdźić. Radźićelow je wčera­wša informacija wulce znjeměrniła. Loni poskićena pomoc krajneho rady Michaela Hariga a jeho přirjadnika Uda Wićaza (wobaj CDU), gmejnu w přihotach twara pěstowarnje podpěrać, wopokazuje so dotal jako hołe słowo. Tež přilubjena podpěra ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) njebě dotal pytnyć. Chceli gmejna w přewidnym času pěstowarnju zwoprawdźić, je pomoc politikarjow nuznje trěbna.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND