Žadaja sej pomoc politikarjow

pjatk, 18. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Ralbicy-Róžant w přihotach noweje pěstowarnje přežadana

Róžant (JK/SN). Nowu Ralbičansku pěstowarnju njebudu tak bórze twarić započeć móc. Kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, ma gmejna sama z twarskim zarjadom zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe přihotować cyłoeuropske wupisanje projekta. To zhoni wjesnjanosta wčera z krajnoradneho zarjada. Z přihotami na tajke wupi­sanje je komuna přežadana. Nima ani facho­wu ani personalnu kompetencu, wužadacy nadawk w poměrnje krótkim času zwoprawdźić. Radźićelow je wčera­wša informacija wulce znjeměrniła. Loni poskićena pomoc krajneho rady Michaela Hariga a jeho přirjadnika Uda Wićaza (wobaj CDU), gmejnu w přihotach twara pěstowarnje podpěrać, wopokazuje so dotal jako hołe słowo. Tež přilubjena podpěra ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) njebě dotal pytnyć. Chceli gmejna w přewidnym času pěstowarnju zwoprawdźić, je pomoc politikarjow nuznje trěbna.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND