Bibliju wobsedźerjej wróćili

wutora, 22. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/MWj). Młody muž, kotrehož bě policija njedźelu, 13. januara, rano při zadobywanju do Wojerowskeho filmoweho palasta lepiła, wukopa so jako serijowy zadobywar. Kriminalna policija je so ze 27lětnym bliže zaběrała a mó­žeše jemu nětko wjacore zadobywanja a padustwa w nowšim času we Wojerecach a wokolinje dopokazać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND