Dyrbja wjele pjenjez wróćić

srjeda, 23. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Gmejnski zarjad w Hamorje je jedyn z objektow, do kotrychž chce gmejna lětsa a klětu wulku sumu pjenjez inwestować.  Foto: Joachim Rjela Gmejnski zarjad w Hamorje je jedyn z objektow, do kotrychž chce gmejna lětsa a klětu wulku sumu pjenjez inwestować. Foto: Joachim Rjela

Najebać deficit chce Hamorska gmejna tójšto inwestować

Hamor (AK/SN). Na ćežke hospodarske časy dyrbi so gmejna Hamor nastajić. To podšmórny komornik Ulrich Bänsch na zašłym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. Z dwěmaj wzdatymaj hłosomaj su radźićeljo dwójny etat 2019/2020 wobzamknyli. Jeničce lětsa dyrbi komuna 408 000 eurow tak mjenowaneho dawka bohatych Swobodnemu statej Sakskej płaćić. Ale hižo minjene tři lěta dyrbješe gmejna energijowemu koncernej Vattenfall wjace hač 15 milionow eurow­ přemysłoweho dawka wróćić. Za to drje dóstachu wot Sakskeje wulke sumy powšitkownych klučowych připokazanjow. Tych pjenjez dla pak płaći Hamor nětko zaso jako „bohaty“.­

Lětsa liča z deficitom nimale 2,5 milionow eurow, klětu budźe to połdra miliona. Přiwšěm chcedźa tojšto inwestować, mjenujcy lětsa 3,2 milionaj a klětu 1,8 milionow eurow. Tak dyrbja w Hamorskej Zakładnej šuli wohnjoškit ponowić, při Wochožanskim parku błudźenkow wobnowja kolesowanski puć a w Drje­nowje pola Delnjeho Wujězda zawrótne městno. Rychwałdski towarstwowy dom ma nowy parket dóstać, runje tak tón w Krynhelecach. Na Klětnjanskej starej šuli dyrbja třěchu porjedźeć a w Delnim Wujězdźe Šulski puć saněrować. Dalše pjenjezy su za nowy schód w Hamorskej šuli kaž tež za lift na tamnišim gmejnskim zarjedźe předwidźane.

Radźićel Horst Jannack (Lěwica) bě zludany, zo dyrbi gmejna Hamor telko dawka bohatych płaćić. Runočasnje wón chwaleše, zo móža dwójny hospodarski plan hižo w januaru schwalić, čemuž w druhich komunach zwjetša tak njeje. „Do etata drje su wažne twarske naprawy sobu zapřijate. Mi pak pobrachuja socialne, kulturne a sportowe nadawki gmejny kaž tež podpěra towarstwow. Runje wone dźě hakle towaršnostne žiwjenje zmóžnjeja“, Jannack wuzběhny. Wón kaž tež radźićelka Sigrun Hajdamowicz (CDU) porokowaštaj wysoke personalne wudawki w gmejnje. Wone wučinjeja 35 procentow etata. Nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs tele­ wudawki zakitowaše. „Wulki dźěl personalnych kóštow nałožujemy za komunalne pěstowarnje, hdźež ličba dźěći přiběra. Na to dyrbimy mjez druhim z wjace personalom reagować. A tak wjace pjenjez trjebamy.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND