Z pawšalu podpěruja towarstwa

srjeda, 23. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). Kak rozdźělić pawšalu 70 000 eurow sakskeho knježerstwa gmejnam za lěto 2018 bě jedna z temow na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Jeje čłonojo dojednachu so na to, z dźělom mjenowaneje sumy towarstwa na teritoriju gmejny podpěrać. Tak móže kóžde z dohromady 24 towarstwow hač do kónca februara próstwu wo podpěru hač do 1 000 eurow za projekty abo akcije we wobłuku swojeho skutkowanja stajić. Při tym je wšojedne, hač su projekty hižo loni přewjedli, abo hač je za lětsa planuja. Z tutym rozsudom hódnoća po słowach Njeswačanskeho wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) aktiwne a na dobro gmejny wu­směrjene dźěło mnohich towarstwow. Wone wěnuja so na najwšelakoriše wašnje kulturnemu a hospodarskemu wu­wiću komuny a zaručeja tak jeje dobry image daloko za jeje mjezami.

Dale su radźićeljo wčera zahajenskej bilancy k 1. januarej 2013 přihłosowali. Z tym je Njeswačanska gmejna jedna z prěnich Budyskeho wokrjesa, kotraž tajku zahajensku bilancu ma. Wšako je wuměnjenje za to, zo móže komuna po dwójnym (doppikowym) zličbowanskim systemje dźěłać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND