Na gmejnu čakaja ćežke časy

pjatk, 25. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Komplikowaneho hospodarskeho połoženja Trjebinskeje gmejny dla budźe přewšo ćežko, dwójny etat 2019/2020 nastajić. To rjekny komornica Carmen Petrick na zašłym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. „Tež lětsa žane klučowe připokazanki Swobodneho stata Sakskeje njedóstanjemy. Nawopak, energijowemu koncernej Vattenfall dyrbimy přemysłowy dawk wróćić. Kelko to budźe, njeje dotal jasne. Nimo­ toho dyrbimy tež hišće swobodnemu statej tak mjenowany dawk bohatych płaćić“, wona na wurjadnej zhroma­dźiznje radźićelow rozłoži.

Přiwšěm su někotre naprawy trěbne, kotrež njemóža wobeńć. Tak mjenowaše Carmen Petrick nadróžne wobswětlenje w Trjebinku za 200 000 eurow, dalši wu­twar wopłóčkoweje syće za 900 000 eurow a wutwar šěrokopasmoweje syće za 630 000 eurow. Lětsa chcedźa znajmjeńša wopłóčkowu syć planować, spěšny internet ma klětu dotwarjeny być. Kaž komornica wuzběhny, wuńdźe Trjebinska gmejna dale bjez kreditow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND