Diskusiju přepołoža do cyrkwje

pjatk, 25. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi wotměje so 8. februara wječor zjawna diskusija wo mjezsobnym wobchadźe.  Foto: SN/Maćij Bulank W Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi wotměje so 8. februara wječor zjawna diskusija wo mjezsobnym wobchadźe. Foto: SN/Maćij Bulank

Hižo loni běchu diskusije wo mjezsobnym wobchadźe ludźi w Budyšinje wulki zajim wobydlerjow zbudźili. Na tym so po wšěm zdaću ničo změniło njeje, kaž planowany wječor pokaza.

Budyšin (SN/MWj). Kónc minjeneho lěta je Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) připowědźił, přewjesć diskusijne zarjadowanja, zo móhli woby­dlerjo wotewrjenje a konstruktiwnje zhromadnje wo towaršnosći w sprjewinym měsće rěčeć. W srjedźišću maja prašenja kaž Kak mjez sobu wobchadźamy?, Kak z druhim rěčimy?, Hdźe su hranicy? a dalše stać. Jako moderatora zdobychu Drježdźanskeho stawiznarja dr. Justusa Ulbrichta, kiž je za saksku krajnu cen­tralu za politiske kubłanje hižo wjacore diskusije koncipował a nawjedował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND