Diskusiju přepołoža do cyrkwje

pjatk, 25. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi wotměje so 8. februara wječor zjawna diskusija wo mjezsobnym wobchadźe.  Foto: SN/Maćij Bulank W Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi wotměje so 8. februara wječor zjawna diskusija wo mjezsobnym wobchadźe. Foto: SN/Maćij Bulank

Hižo loni běchu diskusije wo mjezsobnym wobchadźe ludźi w Budyšinje wulki zajim wobydlerjow zbudźili. Na tym so po wšěm zdaću ničo změniło njeje, kaž planowany wječor pokaza.

Budyšin (SN/MWj). Kónc minjeneho lěta je Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) připowědźił, přewjesć diskusijne zarjadowanja, zo móhli woby­dlerjo wotewrjenje a konstruktiwnje zhromadnje wo towaršnosći w sprjewinym měsće rěčeć. W srjedźišću maja prašenja kaž Kak mjez sobu wobchadźamy?, Kak z druhim rěčimy?, Hdźe su hranicy? a dalše stać. Jako moderatora zdobychu Drježdźanskeho stawiznarja dr. Justusa Ulbrichta, kiž je za saksku krajnu cen­tralu za politiske kubłanje hižo wjacore diskusije koncipował a nawjedował.

Zarjadowanje pod hesłom „Wróćo k wěcownosći“ wotměje so pjatk, 8. februara, w 19 hodź. Spočatnje bě wone w Budyskim Dźiwadle na hrodźe předwidźane. Wobmjezowaneho městna dla móžachu sej zajimcy darmotne zastupne lisćiki skazać. Dokelž pak bě zajim wobydlerjow wjele wjetši hač wočakowany a zastupne lisćiki w krótkim času rozdawane, pytachu za wjetšej rumnosću. Druhich zarjadowanjow dla pak ani hłowny dom NSLDź ani hala na Třělnisću k dispoziciji njeje. Tohodla přiwzachu poskitk ewangelskeje Pětroweje wosady a přepołožichu zarjadowanje do Marje-Marćineje cyrkwje. Jako městnosć politiskeje diskusije měješe wona hižo 1989 wosebity wuznam. W njej je městno za 450 ludźi, z emporami móhli kapacitu hišće powjetšić. Tuž tež hižo trjeba njeje sej za zarjadowanje 8. februara zastupny lisćik skazać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND