Witanske słowa přełožić

wutora, 29. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Z posedźenja Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady

Wulka Dubrawa (CS/SN). Pawšalne spěchowanje 5 000 eurow, kotrež gmejny w němsko-serbskim sydlenskim rumje wot Swobodneho stata Sakskeje za hajenje serbskeje rěče dóstanu, měło so we Wulkej Dubrawje za to nałožić, zo wi­tanske słowa na internetnej stronje gmejny do serbšćiny přełoža. To namjetowachu radźićeljo na swojim zašłym posedźenju. Dale ma wopomnjenski kamjeń w Ja­třobje serbski napis dóstać.

Radźićeljo zaběrachu so tohorunja z wuskutkami noweho zakonja wo wudźeržowanju wodźiznow, kotryž rjaduje wšitke naležnosće kołowokoło wodźi­znow druheje rjadownje. Za nje móža města a gmejny próstwy wo pawšalnu pjenježnu podpěru zapodać. Za cyłu Saksku­ je lětsa dźesać milionow eurow k dispoziciji, klětu hišće raz samsna suma. Za to móža w Sakskej něhdźe 19 000 kilometrow mjeńšich rěkow wudźer­žować. Na teritoriju Wulkodubrawskeje gmejny maja dokładnje 111,6 kilometrow. Za nje móhli 56 000 eurow dóstać, potajkim 502 euraj na kilometer. Po słowach wjesnjanosty Lutza Mörbe (nje­stronjan) móhli z tym nětko dotal za­njechane wotrězki swojich wodźiznow hladać a na přikład tajke městna wurjedźić, hdźež rěčki a hrjebje pod pućemi wjedu.

Nic cyle tak jednora kaž wočakowana bě diskusija wo tym, štó měł přichodnje zakładnu šulu a sportownju we Wulkej Dubrawje rjedźić. Čłonam tamnišeje gmejnskeje rady­ předpołoži wjesnjanosta Lutz Mörbe­ lisćinu na wupisanje zapodatych poskitkow, ale bjez mjenow firmow. Po jeho měnjenju bě to wažne, zo bychu neutralnosć wobchowali. To pak radźi­ćeljo hinak widźachu, přetož poskitk jedneho ze zajimowanych přede­wzaćow bě daloko pod poskitkami tamnych. Mjez radźi­ćelemi wujewi to podhlad, zo w tajkim padźe na kóšty rjedźerkow lutuja. Po woli­ radźićelow dyrbješe wjesnjanosta skónčnje tola mjena firmow spřistupnić. Radźićeljo dojednachu so na to, zo měła dotalna rjedźenska firma tež přichodne lěta zakładnu šulu a sportownju rjedźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND