Witanske słowa přełožić

wutora, 29. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Z posedźenja Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady

Wulka Dubrawa (CS/SN). Pawšalne spěchowanje 5 000 eurow, kotrež gmejny w němsko-serbskim sydlenskim rumje wot Swobodneho stata Sakskeje za hajenje serbskeje rěče dóstanu, měło so we Wulkej Dubrawje za to nałožić, zo wi­tanske słowa na internetnej stronje gmejny do serbšćiny přełoža. To namjetowachu radźićeljo na swojim zašłym posedźenju. Dale ma wopomnjenski kamjeń w Ja­třobje serbski napis dóstać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND