Chcedźa dale wojować

srjeda, 30. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Za zachowanje swojeje pěstowarnje „Słónčna róža“ su wčera Wojerowscy starši na posedźenju tamnišeje měšćanskeje rady wustupowali . Wobydlerske požadanje pak radźićeljo wotpokazachu. Foto: Andreas Kirschke Za zachowanje swojeje pěstowarnje „Słónčna róža“ su wčera Wojerowscy starši na posedźenju tamnišeje měšćanskeje rady wustupowali . Wobydlerske požadanje pak radźićeljo wotpokazachu. Foto: Andreas Kirschke

Měšćanska rada požadanje za zachowanje pěstowarnje wotpokazała

Wojerecy (AK/SN). Hižo wjacore měsacy wojuja starši we Wojerecach wo to, pě­stowarnju „Słónčna róža“ w nošerstwje Socialnych słužbow w bydlenskim kompleksu 2 zachować. Za to chcychu woni wobydlerske požadanje přewjesć. To pak je wjetšina měšćanskeje rady na wče­rawšim posedźenju wotpokazała, mějo so po namjeće zarjadnistwa. Radnica bě runočasnje namjetowała, zawrjenje pěstowarnje hač do awgusta 2019 wotstorčić, zo móhli tak snano na rozprawu wuhloweje­ komisije fleksibelnišo reagować. Tež to pak su radźićeljo wčera wotpokazali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND