Wjace dźěći, ale mjenje ludźi

srjeda, 30. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W pjeć gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe bě kónc lěta 2018 dohromady 382 wobsedźerjow psow přizjewjenych. To wuchadźa ze statistiki, kotruž je zwjazk tele dny wozjewił. Tak je ličba mějićelow psow porno lětu 2017 we wšitkich pjeć gmejnach rozrostła, najbóle­ w Ralbičansko-Róžeńčanskej wo třinaće na 103, najsnadnišo w Chróšćanskej wo jednoho na 47.

Cyłkowna ličba wobydlerjow pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka je loni wo šěsć wosobow na 7 170 woteběrała. Mjeztym zo bě jich w Pančicach-Kukowje z 2 088 a w Ralbicach-Róžeńće z 1 703 stajnje hač na jednu wosobu mjenje ni­ma­le runje telko kaž lěto do toho, zli­čichu we Worklecach z 1 134 porno předlětu dźewjeć ludźi mjenje a w Njebjelčicach z 1 189 štyri mjenje. Jeničce w Chróšćanskej gmejnje mějachu kónc 2018 dźewjeć wobydlerjow wjace hač lěto do toho, dokładnje 1 056.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND