Jako lěkar so wudawał a sej diagnozy wumyslił

štwórtk, 31. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budestecy (SN). 65 chłostanskich přizjewjenjow, 45 njeskutkow a cyłkowna škoda 68 000 eurow – to je bilanca 41lětneho wobšudnika z Budestec. Za to nětko w jastwje sedźi, kaž Zhorjelska policajska direkcija rozprawja.

W měrcu 2016 dyrbješe Budestečan prěni raz na lěto do jastwa, a to znjewužiwanja titulow a falšowanja wopismow dla. Zaso na swobodźe spožči sej wón měsacaj pozdźišo doktorski titul a je so zjawnje jako lěkar wudawał.

Dalše wobšudnistwa slědowachu kaž w filmje. Z wumyslenymi diagnozami so wón sam do chorownjow zapokaza, wudawajo mjez druhim lemjenja a schorjenja na raka w kónčnej fazy. Wjacore razy prócowaše so wo swójske zapokazanje do hladanskich zarjadnišćow, byrnjež žaneje­ přičiny njebyło. Jeho stawiznički běchu runje tak wunamakane kaž sa­mospaslene zapokazanske wopisma.

Dale skaza wón twory a posłužby, kotrež pak njezapłaći, mjez druhim wino a techniske nastroje. Samo bydlenje da sej dospołnje ponowić. Zo rjemjeslnicy za to žane pjenjezy njedóstachu, bě jemu wšojedne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND