Za starobu w dobrym stawje

pjatk, 01. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Postawa swj. Bosćana, kotraž hewak na kromje Swinjarnje steji, je tuchwilu pola Drježdźanskeje restawratorki Tiny Dömling w dobrymaj rukomaj.  Foto: Marian Wjeńka Postawa swj. Bosćana, kotraž hewak na kromje Swinjarnje steji, je tuchwilu pola Drježdźanskeje restawratorki Tiny Dömling w dobrymaj rukomaj. Foto: Marian Wjeńka

Swinjarčansku postawu swj. Bosćana tuchwilu wobšěrnje restawruja

Drježdźany (SN/MWj). Hakle hdyž wone pobrachuja, ći zwučene wěcy prawje napadnu. Takle so snano tele tydźenje někotremužkuli w Swinjarni dźe, dokelž na kromje­ wsy postawu swj. Bosćana njewuhlada. Po tym zo bě gmejnska rada Pančicy-Kukow loni wobzamknyła po­stawu a postament pod njej wobšěrnje ponowić, je Tina Dömling něhdźe 250 kilogramow ćežku pěskowcowu figuru wottwariła a do swojeje dźěłarnje w Drježdźanach-Pješinje (Pieschen) dowjezła. Tam nětko samostatna diplomowa restawratorka postawu ponowja, skóncowane dźěle wuporjedźa a pobrachowace přidawa.

„Při restawrowanju je wězo kóždy nadawk powabliwy a samo na sebi jón­krótny. Po tym zo běch sej postawu w Swinjarni wobhladała, pak běch sej wěsta, zo bych ju jara rady restawrowała“, Tina Dömling powěda. Hewak so wona často z kamjentnymi wazami, sćežorami a druhimi „mortwymi“ objektami za­běra. Rězbarjenu figuru w dźěłarni měć je jej tuž wosebite wužadanje.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) K jutram ma postawa swj. Bosćana w Swinjarni zaso křižerjow witać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND