Sněhowe muže tež wjetše byli

póndźela, 04. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Po tym zo je so w Budyšinje sněhować přestało, skićeše so tule w nocy woprawdźe romantiski wobraz. Foto: SN/Maćij Bulank Po tym zo je so w Budyšinje sněhować přestało, skićeše so tule w nocy woprawdźe romantiski wobraz. Foto: SN/Maćij Bulank

Zasněžena njedźela z wobćežnosćemi, ale tež z wjeselom

Budyšin (SN). Hižo dołho Hornja Łužica dožiwiła njeje, zo je so w běhu tak krótkeho časa telko sněha našło. Wot 8.30 hodź. so wčera bjez přestawki sněhowaše, tak zo je woršta běłeje pychi hižo hač do připołdnja na někotre centimetry narostła. Sobudźěłaćerjo zymskeje słužby w komunach kaž tež w nadróžnych mištrownjach njemóžachu wšudźe naraz być, zo bychu sněh z pućow storkali. Dokelž dyrbja so při tym po krutym planje měć, so z městnami sta, zo dyrbjachu wobydlerjo při pódlanskich pućach trochu dlěje čakać, prjedy hač so před jich ležownosćemi rumowanske awto zjewi. Wobkedźbować tohorunja bě, zo so na přikład w Budyšinje na někotrych pućach dołho ničo stało njeje, tak zo awta napadany sněh kruće zjězdźichu. Z tejle lodowej worštu drje změja so šoferojo hišće někotre dny bědźić.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Běłu pychu wužichu mnozy, zo bychu rjaneho sněhoweho muža natwarili. Někotre eksemplary docpěchu nahladnu wulkosć. Foto: Jens Kaczmarek
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND