Zaso wjace bjezdźěłnych

póndźela, 04. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Minjene měsacy a lěta bě kaž zwučeny ritual, zo agentura za dźěło za Hornju Łužicu kóždy měsac mjeńše ličby bjezdźěłnych přizjewi. Nětko je jich zaso trochu wjace. To pak ma sezonalne a nic strukturne přičiny, kaž nowinarjam zdźělichu.

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy bě w januaru 20 438 ludźi bjez dźěłoweho městna registrowanych. To je 2 011 wjace hač kónc lěta 2018. Bjezdźěłnosć je předewšěm sezonalnych přičin dla přiběrała, rjekny Ilona Winge-Paul při njedawnym předstajenju najnowšich ličbow z dźěłowych wikow. To bě tež hižo w zašłych lětach takle wobkedźbować. „Štwórćina tych, kotřiž so jako bjezdźěłni přizjewja, přińdu z wysoko- a hłuboko­twarstwa kaž tež z branšow nutřkowneho wutwara“, rozłoži zastupowaca šefina Budyskeje agentury za dźěło. Přiwšěm je 1 572 mjenje nowych přizjewjenjow hač hišće před lětom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND