Zaso wjace bjezdźěłnych

póndźela, 04. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Minjene měsacy a lěta bě kaž zwučeny ritual, zo agentura za dźěło za Hornju Łužicu kóždy měsac mjeńše ličby bjezdźěłnych přizjewi. Nětko je jich zaso trochu wjace. To pak ma sezonalne a nic strukturne přičiny, kaž nowinarjam zdźělichu.

Budyšin (CK/SN). W Hornjej Łužicy bě w januaru 20 438 ludźi bjez dźěłoweho městna registrowanych. To je 2 011 wjace hač kónc lěta 2018. Bjezdźěłnosć je předewšěm sezonalnych přičin dla přiběrała, rjekny Ilona Winge-Paul při njedawnym předstajenju najnowšich ličbow z dźěłowych wikow. To bě tež hižo w zašłych lětach takle wobkedźbować. „Štwórćina tych, kotřiž so jako bjezdźěłni přizjewja, přińdu z wysoko- a hłuboko­twarstwa kaž tež z branšow nutřkowneho wutwara“, rozłoži zastupowaca šefina Budyskeje agentury za dźěło. Přiwšěm je 1 572 mjenje nowych přizjewjenjow hač hišće před lětom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND