Nowe mjezwočo při warjenju

póndźela, 04. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Elžbjeta Hojerjowa nawjeduje wotnětka warjenske a zežiwjenske kursy we Wojerecach. Foto: Marian Wjeńka Elžbjeta Hojerjowa nawjeduje wotnětka warjenske a zežiwjenske kursy we Wojerecach. Foto: Marian Wjeńka

Chrósćicy (SN/MWj). Warjenske a zežiwjenske kursy, kotrež Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) w zežiwjenskej a zelowej zahrodźe w Pančicach-Kukowje kaž tež na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje přewjeduje, su woblubowane zarjadowanja. Hdyž so zajutřišim prěnje lětuše w rjedźe „Klewernje a kreatiwnje warić“ we Wojerecach wotměje, wuhladaja wopytowarjo nowe mjezwočo. Wotnětka tam mjenujcy zežiwjenska wědomostnica Elžbjeta Hojerjowa skutkuje.

Po maturje na Serbskim gymnaziju je Chróšćanka w Halle zežiwjenske wědomosće studowała a na to chwilu w Drježdźanach bydliła. W tym času dźěłaše w Riesaskej nudlowej fabrice, hdźež je we warjenskim studiju k najwšelakorišim temam zarjadowanja přewjedła. Ale čehodla so runje ze zežiwjenskimi wědomosćemi zaběra? „Snano tohodla, dokelž je nan ratar a žiwidła produkuje a mać lěkarka.­ Zežiwjenske wědomosće su za­jimawa kombinacija wobeju wobłukow“, Elžbjeta Hojerjowa rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND