Anekdoty wo angažowanej žonje

wutora, 05. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Mać Krabatoweho młyna Gertrud Wincarjowa je minjeny pjatk w Čornym Chołmcu swoju knihu předstajiła. Z njeje čitaše Gaby Kohlmann (wotlěwa) publikumej někotre  anekdoty.  Foto: Silke Richter Mać Krabatoweho młyna Gertrud Wincarjowa je minjeny pjatk w Čornym Chołmcu swoju knihu předstajiła. Z njeje čitaše Gaby Kohlmann (wotlěwa) publikumej někotre anekdoty. Foto: Silke Richter

Čorny Chołmc (SiR/SN). „Dźiwje lěta Gertrud Wincarjoweje“ rěka kniha wo njewšědnje kuražěrowanej žonje, kotruž rady tež mać Krabatoweho młyna mjenuja. Dźakowano jeje wulkemu angažementej je so wizija jónkrótneho dožiwjenskeho statoka z woprawdźitosću stała­. Knihu je Gertrud Wincarjowa minjeny pjatk w Krabatowym młynje předstajiła. Gaby Kohlmann je publikumej z njeje někotre anekdoty čitała.

Wězo njeje titulna rjekowka Krabatowy młyn sama natwariła. Ale ze swojimi idejemi, ze zasadźenjom a z wutrajnosću je wona mnohich za swoje předewzaće mobilizowała a runjewon natyknyła. Twarski projekt dźě dyrbješe w prěnich lětach cyle bjez spěchowanskich srědkow wuńć. Kak je wona twarski započatk zmištrowała a někotrežkuli twaršćizny wobstarała, čitar z jednotliwych anekdotow zhoni. Na swoje njezaměnliwe wašnje wona na přikład wopisuje, kak je wjacore metry dołhe hrjady takrjec na puću skazała a do młyna dowjezć dała. Amizantna je tohorunja epizoda, kak je jedyn z na twarnišću pomhacych wandrowskich rano pódla Gertrud Wincarjowej we łožu wotućił. Wo dalšej, z wěsteho žórła pochadźacej stawiznje, wona hač k čitanju hišće sama wědźała njeje. Tak měješe mjeztym zemrěty bywši Wojerowski wyši měšćanosta Horst-Dieter Brähmig za swojim běrowom tajnu stwu, do kotrejež so druhdy schowa, hdyž chcyše wjesnjanostka a pozdźiša wjesna předstejićerka z nim porěčeć, zo móhła swoje najnowše ideje a předewzaća zwoprawdźić. Kniha je w Krabatowym młynje na předań (tel. 035722/ 951 133).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND