Nowe plakatowanje rjadowane

póndźela, 11. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Přitomnaj běštaj na posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow minjeny štwórtk wječor nawoda wjesneje wohnjoweje wobory Daniel Rychtar a jeho naměstnik Kay Hoge. Jeju su gmejnscy radźićeljo po wólbach wohnjoweje wobory w zastojnstwje wobkrućili. Dźakował je so wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na zeńdźenju darićelam, kotřiž běchu Pančičanskej Šuli­ Ćišinskeho­ nimo hrajkow z ruku zhotowjene hodowne pyramidy, bijadłowy set a młodźinskej wohnjowej woborje hodowničku sponserowali.

Nimo přihłosowanja próstwje wo stejišću k natwarej wlečaweje třěchi za podstajenje ratarskich wěcow na ležownosći w Kanecach běchu radźićeljo wustawki k dowolnosći a popłatkam za plakatowanje w zjawnym rumje wobzamknyli.

To rěka, kotre towarstwo móže plakaty wabjenja za wjesne swjedźenje a dalše zarjadowanja hdźe a hdy zadarmo přičinić a wosebje kak. To nastupa tež wabjenje za cirkus. Tuchwilnym zakonskim žadanjam přiměrjene wustawki w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe su wupołožene a nimo we wuwěškach tež na internetnej stronje gmejny přistupne.

Za něhdźe 7 000 eurow chce komuna Pančicy-Kukow bórze mały železny móst při Róžeńčanskej dróze nad Klóšterskej wodu sporjedźeć dać. Chwalbu, ale tež kritiku wuprajichu někotři přitomni posedźenja zymskej słužbje. Wšako mějachu přistajeni Pančičanskeho twarskeho zawoda połnej ruce dźěła, hdyž běchu puće wokoło Wotrowa, Kašec a Swinjarnje zasněžene. Při tym pak bě so jim jedyn z dweju traktorow skóncował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND