„To je jeno spočatk“

póndźela, 11. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W połnje wobsadźenej Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi su wobydlerjo minjeny pjatk zhromadnje diskutowali. W srjedźišću steještaj stawiznarka Serbskeho instituta Annalena Schmidt a šef twarskeho předewzaća Hentschke Jörg Drews. Wobaj ze swojimi wuprajenjemi tuchwilu polarizujetaj. Přećiwki přewinyć pak tež na zarjadowanju, kotrež bě Budyske měšćanske zarjadnistwo organizowało, móhli njejsu.  Foto: Carmen Schumann W połnje wobsadźenej Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi su wobydlerjo minjeny pjatk zhromadnje diskutowali. W srjedźišću steještaj stawiznarka Serbskeho instituta Annalena Schmidt a šef twarskeho předewzaća Hentschke Jörg Drews. Wobaj ze swojimi wuprajenjemi tuchwilu polarizujetaj. Přećiwki přewinyć pak tež na zarjadowanju, kotrež bě Budyske měšćanske zarjadnistwo organizowało, móhli njejsu. Foto: Carmen Schumann

Rozmołwne koło w Budyskej cyrkwi něhdźe 900 ludźi sćěhowało

Budyšin (CS/SN). Wobydlerski forum w Budyšinje drje njeměješe wot časa přewróta hižo telko zajima. Tež zajim medijow na zarjadowanju „Dyrbimy rěčeć“ minjeny pjatk w Marje-Marćinej cyrkwi bě wulki. Kak budźe sprjewine město, kotrež nadregionalnje často „brune hnězdo“ mjenuja, z přećiwkami wobchadźeć, wo kotrychž měšćanska towaršnosć hižo wjacore měsacy diskutuje? Hladajo na bilancu je Budyske měšćanske zarjadnistwo zwěsćiło, zo bě cyrkej z něhdźe 900 wopytowarjemi hač na poslednje městno wobsadźena, a přiwšěm dyrbjachu organizatorojo mnohich ludźi preč pósłać. Kaž Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) wjacore razy wuzběhny, chcedźa dalše rozmołwne koła tajkeho formata přewjesć. Wón pak tež zwurazni: „Mamy hišće zwučować.“ W někotrych wokomikach zarjadowanja drje emocije přewažowachu, ale cyłkownje bě wječor měrny, a to cyle wěsće tež dźakowano prezency policije.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND