Kameradam měli pomhać

póndźela, 11. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk je minjeny pjatk Chróšćanskich dobrowólnych  wohnjowych wobornikow wopytał.  Foto: Jan Kral Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk je minjeny pjatk Chróšćanskich dobrowólnych wohnjowych wobornikow wopytał. Foto: Jan Kral

Koncept přichoda wohnjoweje wobory šefa statneje kenclije přeswědčił

Chrósćicy (JK/SN). W gratowni Chróšćanskeje wohnjoweje wobory hašenskej jězdźidle tak wusko stejitej, zo so lědma łopješko mjez njej hodźi. Mała pódlanska rumnosć, w kotrejž móhli so kameradojo snano raz po zasadźenju abo zwučowanju posydnyć, skići jeno dźesaćom z nich městno za sedźenje. Wo sanitarnych připrawach so ani rěčeć njehodźi. Toho­dla je nuznje trjeba twarić nowu gratownju ze wšěm, štož načasnej woborje wotpowěduje. Kak sej kameradojo přichod swojeje wohnjoweje wobory předstaja, zestajichu woni do koncepta přichoda. Najwažniši dypk w nim je nowa gratownja. Zo bychu jeje trěbnosć a nuznosć wobkrućili, přeprosychu sej minjeny pjatk šefa sakskeje statneje kenclije Olivera­ Schenka. Jeho přewodźeše za­pósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk.

Hromadźe z wjesnjanostu Markom Klimanom (wšitcy CDU) předstaji nawoda Chróšćanskeje wobory Měrćin Jakšt twarjenje a wuhotowanje. Při tym hordźe na to skedźbni, zo su sej w minjenych lětach z podpěru gmejny spušćomnu techniku wobstarali. Wona drje zaruča spěšne zasadźenje, ju pak njemóža twarskich wobstejnosćow dla porjadnje wotstajić a wěsće hladać. Oliver Schenk so sam wo wuskich poměrach přeswědči a njezamó so dodźiwać, zo je wohnjowa wobora najebać wuskosć jara spěšnje zasadźomna. Zdobom pokaza wón sprawny zajim za situaciju Chróšćanskich wobornikow a je sej w přećelnej a wote­wrjenej atmosferje jich koncept rozłožić dał. Překwapjeny bě, zo maja telko młodych čłonow a zo wo tym rozmysluja, nastajić młodźinsku woboru. Tajkej aktiwnej woborje měło so pomhać, bě rezimej Olivera Schenka, kiž zbliži sej aktiwity wobornikow tež na dalšich polach gmejnskeho a regionalneho žiwjenja. Wuwědomiwši sej přeća a kritiki přilubi wón kameradam podpěru w přihotach a při pozdźišim spěchowanju noweho zepěranišća.

Po tuchwilnych planach ma nowa gratownja njedaloko tuchwilu nastawaceho gmejnskeho centruma w něhdyšej srjedźnej šuli nastać. Tam maja wohnjowi wobornicy tež rumnosće za schadźowanja a za zhromadźizny dóstać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND