Kameradam měli pomhać

póndźela, 11. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk je minjeny pjatk Chróšćanskich dobrowólnych  wohnjowych wobornikow wopytał.  Foto: Jan Kral Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk je minjeny pjatk Chróšćanskich dobrowólnych wohnjowych wobornikow wopytał. Foto: Jan Kral

Koncept přichoda wohnjoweje wobory šefa statneje kenclije přeswědčił

Chrósćicy (JK/SN). W gratowni Chróšćanskeje wohnjoweje wobory hašenskej jězdźidle tak wusko stejitej, zo so lědma łopješko mjez njej hodźi. Mała pódlanska rumnosć, w kotrejž móhli so kameradojo snano raz po zasadźenju abo zwučowanju posydnyć, skići jeno dźesaćom z nich městno za sedźenje. Wo sanitarnych připrawach so ani rěčeć njehodźi. Toho­dla je nuznje trjeba twarić nowu gratownju ze wšěm, štož načasnej woborje wotpowěduje. Kak sej kameradojo přichod swojeje wohnjoweje wobory předstaja, zestajichu woni do koncepta přichoda. Najwažniši dypk w nim je nowa gratownja. Zo bychu jeje trěbnosć a nuznosć wobkrućili, přeprosychu sej minjeny pjatk šefa sakskeje statneje kenclije Olivera­ Schenka. Jeho přewodźeše za­pósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND