ZooKultura Wojerecy mzdy zwyšiła

póndźela, 11. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

W třećim jednanskim kole móžachu so přistajeni Wojerowskeje ZooKultury srjedu na nowe tarify dojednać. Sobudźěłaćerjo zwěrjenca, měšćanskeho muzeja, biblioteki, hudźbneje šule a ludoweje uniwersity dóstanu wyšu mzdu.

Wojerecy (SN/mwe). Wróćo datowane bu mzda hladarjow Wojerowskeho zwěrjenca, přistajenych hudźbnych wučerjow Wojerowskeje hudźbneje šule, bibliotekarjow a dalšich sobudźěłaćerjow ZooKultury wot 1. januara 2019 wo dwaj procentaj zwyšena. Wot 1. januara 2020 budu­ to hišće raz tři procenty wjace. Wukubłacy powšitkownowužitneho přede­wzaća dóstanu wotpowědujo wukubłanskemu lětu zwyšenje 3,7 hač do 4,9 procentow. Dorěčenje płaći za časowu dobu 24 měsacow. Nowym tarifam pak ma Zwjazkowa tarifowa komisija dźěłarnistwa ver.di hišće přihłosować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND