Serbskich awtorow rady witaja

srjeda, 13. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Johanna Gruner  Foto:    Joachim Rjela Johanna Gruner Foto: Joachim Rjela

Kóžde lěto štyri razy wotměwaja w Delnim Wujězdźe – w nowembru, januaru, februaru a měrcu – „čitansku zymu“. To je slěd zarjadowanjow, na kotrež přeproša sej Delnjowujězdźanske domizniske towarstwo njedźelu popołdnju regionalnych spisowaćelow a dalšich hosći do radnicy na čitanje. Na 18. čitanskej zymje lětsa w januaru bě to spisowaćel Jurij Koch. „Wothłós bě zaso jara dobry, na čitanje dźě přeco hač do 40 wjesnjanow přichwata“, Johanna Gruner wuzběhnje.

Hižo wot časa załoženja domizni­ske­ho towarstwa 1998 Johanna Gruner jeho předsydstwu přisłuša. 62lětna předrentnarka, kotraž bě w lutowarni dźěłała, so jara za 65 čłonow wopřijacy cyłk anga­žuje. A wosebje jeje zasłužba je, zo běchu w lěće 2001 z „čitanskej zymu“ započeli. Wěnowali su so tehdy spisowaćelej a do­mizniskemu basnikej Gottfriedej Unterdörferej. Powědančka, basnje a dźenik 9. septembra 1992 w Delnim Wujězdźe zemrěteho bě njeboh dr. Frank Stübner w swojim nakładnistwje Lusatia wudał. Tež dalšich serbskich spisowaćelow, kaž Křesćana­ Krawca z Hrubjelčic a basnicu Róžu Domašcynu z Budyšina,­ su hižo na „čitansku zymu“ witali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND