Towarstwo ma nowu předsydku

srjeda, 13. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ćisk (JT/SN). Tina Schubert je nowa předsydka Ćišćanskeho kulturneho towarstwa. Wuzwolili su ju minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje. Do toho je Hans Groba, kiž towarstwu hižo wot lěta 2008 předsyduje, dobru bilancu zašłeho dźěła sćahnył.

Jako jedyn ze sobuzałožerjow towarstwa bě wón w zašłych wjace hač 20 lětach wšitke rjane a mjenje rjane časy sobu dožiwił. Wón wuzběhny, kak so čłonojo předewšěm we wobłuku tematiskich zarjadowanjow angažuja, zo bychu na wuskim Ćišćanskim statoku wopy­towarjam dohlad do nałožkow, kultury a něhdyšeho ratarskeho žiwjenja Serbow sposrědkowali. Statok skići čłonam towarstwa kaž tež skupinje za kreatiwne tworjenje přijomny domicil a wjesnym dźěćom móžnosće paslenja. Wosebje woblubowane su měnjace wustajeńcy a drjewjana­ pěc, w kotrejž k najwšelakorišim zarjadowanjam chlěb pjeku. Ze załoženjom dźiwadłoweje skupiny w lěće 2014 dósta tež młódša generacija přistup ke kulturnemu towarstwu, kotrež ma nětko 92 čłonow.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND