Młode swójby chcedźa twarić

srjeda, 13. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wopłóčkowy zwjazk Při Klóšterskej wodźe lětuši etat wobzamknył

Porchow (AK/SN). Wopłóčkowy zwjazk Při Klóšterskej wodźe (AZV) swoju centralnu wjesnu syć w Pančicach-Kukowje rozšěrja. Hromadźe z gmejnu chce nowe twarnišćo wotkryć. Na to so wčerawši z wjetšinu hłosow wobzamknjeny etat 2019 z hospodarskim planom AZV orientuje. Zwjazkowi radźićeljo gmejnow Porchow, Chrósćicy, Worklecy a Pančicy-Kukow hłosowachu za etat, Ralbičansko-Róžeńčanska gmejna jón wotpokaza. Za twarnišćo w Pančicach je do lětušeho hospodarskeho plana cyłkownje 83 000 eurow zapisanych. Kryta je suma ze 27 000 eurami přinoškow a ze 56 000 eurami kreditow. Klětuši předwidźi naćisk etata AZV cyłkownje 57 000 eurow za wotkrywanje twarnišća w Pančicach-Kukowje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND