Bjez podpisa žadyn přizamk poručenje

pjatk, 15. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Hišće čaka Telekom na wróćenje tójšto zrěčenjow za wutwar interneta

Budyšin (SN/at). Ze swojim projektom za wobšěrny šěrokopasmowy wutwar płaći Budyski wokrjes w swobodnym staće jako přikładny. Tuchwilu planujetej wobdźělenej telekomunikaciskej předewzaći Němska telekom a ENSO za město Biskopicy detaile trěbnych dźěłow. Po w interneće pod www.breitband-bautzen.de wozjewjenym planje maja so wone w aprylu započeć. Połdra měsaca wostawa, zo komuny swojich wobydlerjow na wosebitych zhromadźi­znach wo projekće informuja. Zaměr wokrjesa je, telko domskich kaž móžno škleńčnonićowej syći přizamknyć. Zamołwići w Budyskim krajnoradnym zarjedźe su w tym zwisku stajnje „wo zwyšenju hódnoty ležownosće“ rěčeli. Jara wažne za móšeń wjesnjanow a měšćanow pak je, zo njetrjebaja za přizamk k domskemu ani centa płaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND