Wosu božedla njeplacnyć

štwórtk, 14. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Měrćin Weclich

Zwjazk za wobydlerjam přichilenu wobchadnu politiku je tež lětsa pokutny katalog wudał, kotryž je w interneće přistupny. Na stronje „ptački pod ptakoškitom“ rěka, zo ma tón, „kiž dźiwjeho ptaka dosahnje, rani abo mori“, w Sakskej z pokutu hač do 5 000 eurow ličić.

Prašach so na Budyskim krajnoradnym zarjedźe, kak je to z pokutu we wokrjesu rjadowane? Tak na přikład nastupajo wose­bje škitanu wosu, kotruž je wobydler Sakskeje „bjez praweje přičiny dosahnył, zranił abo morił“, za čož móža sej wot njeho „wosebitu“ pokutu hač do 50 000 eurow žadać. Njeměł tuž hižo wosu tak bjeze wšeho placnyć? Dunja Reichelt z nowinskeho běrowa Budyskeho wokrjesa mi zdźěli: „Za zarjady zwjazowacy katalog wo pokutnym pjenjezu za přeń­dźenja přećiwo zwěrinoškitej njeeksistuje. Chłostajomne po paragrafje 17 zwěrinoškitneho zakonja je, morić rjapnika bjez rozumneje přičiny.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND