Fifolace pjerjaki nas zawjeseleja

štwórtk, 14. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W hornjołužiskich wodźiznach a na tamnišich kupach ma tójšto družin ptakow přez cyłe lěto swój domicil a tam swoje młodźata lehnje. Wo jich škit stara so mjez druhim dr. Winfried Nachtigall z Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije.SN/Maćij Bulank W hornjołužiskich wodźiznach a na tamnišich kupach ma tójšto družin ptakow přez cyłe lěto swój domicil a tam swoje młodźata lehnje. Wo jich škit stara so mjez druhim dr. Winfried Nachtigall z Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije.SN/Maćij Bulank

W Njeswačanskim hrodowym parku so wo škit ptačkow staraja

Njeswačidło (SN/mwe). „Ptački nas wšědnje ze swojim spěwanjom a fifolenjom zawjeseleja, jich rjanosć a pisanosć nas zahorja. Runočasnje su wone dźěl družinowych zhromadźenstwow z mnohostronskimi ekologiskimi skutkownosćemi a posłužbami“, wuswětla předsyda spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije Georg Richter.

Škit ptačkow je w towaršnostnym wědo­mju hłuboko zakótwjeny. Někotre družiny maja swoje krute městno w sym­bolice čłowjeka a so ze swojimi kajkosćemi sčłowječeja. Tak su padušna sroka, chrobły wroblik abo mudry a sylny worjoł charismatiske figury bajkow a bajow, najebać to z nimi w Serbach kóžde lěto ptači kwas swjećimy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) W Njeswačanskim ptakoškitnym pawiljonje móža sej zajimcy interaktiwnu wusta jeńcu wobhladać. Ta so wosebje dźěćom lubi.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND