Premier pomoc dale přilubja

pjatk, 15. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Přirjadnik Budyskeho krajneho rady gmejnskich radźićelow změrował

Róžant (SN/MWj). Zo je so na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady Ralbic-Róžanta prěni přirjadnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz (CDU) wobdźělił, drje měješe na čłonow parlamenta wěsty změrowacy wliw wukonjeć. Wón jim mjenujcy wjacekróć wobkrući, zo so najebać wšitke zadźěwki zešlachći w Ralbicach nowu pěstowarnju natwarić. Tež ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) k swojemu přilubjenju steji, zo so mjenowany projekt poradźi, Wićaz wuzběhny.

Pozadk diskusije po wšěm zdaću bě zaćišć mjez delanskimi radźićelemi kaž tež w zjawnosći, zo so nastupajo pěstowarnju přewjele njestawa. Tomu pak tak njeje. Po słowach Uda Wićaza mějachu wo pěstowarni minjeny čas 16 wothłosowanskich terminow k najwšelakorišim temam. Tež wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) podšmórny, zo njejsu po zasadnym rozsudźe loni srjedź lěta palcy wjerćeli. Što pak su w tym času dokładnje činili, so hač ke gmejnskim radźićelam předrěło njeje. Přetož Tomaš Bjeńš porokowaše, zo je zdźěla komunikacija pobrachowała, kotre nadawki je gmejna wotdźěłała a kotre snano zarjadniski zwjazk.

Wićaz kaž tež gmejna ličitaj z tym, zo móža hač dosrjedź lěta 2020 projekt doplanować. Spěchowanske srědki budu potajkim hakle w dwójnym etaće 2021/2022 Swobodneho stata Sakskeje zakótwjene. Kotre spěchowanske programy pak potom eksistuja, tuchwilu nichtó njewě. Wčera přitomny zastupjer sakskeho ratarskeho ministerstwa pak z toho wuchadźa, zo budu při politiskej wobstajnosći tež spěchowanske programy eksistować. A runje tak je Udo Wićaz přeswědčeny, zo tajke spěchowanje přichodnje budźe, dokelž potrjeba za nim dale wobsteji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND