W Salowje móža nětko twarić

pjatk, 15. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Po dokładnym wotwažowanju móža nětko tři swójby na Cyhelskim puću w Salowje jednoswójbny dom twarić. Kulowscy měšćanscy radźićeljo su na swojim zašłym posedźenju twarski plan jednohłósnje wobzamknyli. Do toho běchu so woni ze zapodatymi stejišćemi wjacorych zarjadow, zastaraćelskich firmow a susodnych komunow zaběrali­.

Wosebje dokładnje rozłoži nawoda twarskeho zarjada města Stephen Rachel zapodaća Salowskeho ratarja Alojsa Michałka. Tón bě wo njepřiměrjenych njelěpšinach a wo rozsydlenju krajiny rěčał. „Wšitke předpisane wotstawki mjez nowymi ležownosćemi a ratarskimi płoninami so dodźerža“, Stephen Rachel wuswětli. Tež wšitke móžnosće nowych twarskich płonin we wsy su pruwowali, ale bjez wuspěcha. Zo so město Kulow nětko na wobtwarjenje we wonkownym wobłuku orientuje, ma Alojs Michałk za zasah do jeho wobsydstwa a widźi w tym samo přeń­dźenje přećiwo zakładnemu prawu. Tež tele wumjetowanje­ město wotpokazuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND