Chcedźa garnele plahować

póndźela, 18. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wonkownje pokazuje jenož tafla z mjenom přichodneho zawoda na to, zo w hali něšto nowe nastawa. W njej přihotuja 20 króć šěsć metrow wulki basenk za plahowanje garnelow. Foto: Jan Kral Wonkownje pokazuje jenož tafla z mjenom přichodneho zawoda na to, zo w hali něšto nowe nastawa. W njej přihotuja 20 króć šěsć metrow wulki basenk za plahowanje garnelow. Foto: Jan Kral

Njebjelčanska gmejna skići młodym předewzaćelam dobre wuměnjenja

Njebjelčicy (JK/SN). Na swojim zašłym posedźenju Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo wobzamknychu, přewěnować jednu z halow tamnišeje plahowarnje rancow, zo hodźała so wužiwać za akwakulturu. Tak zrunachu puć młodemu předewzaću ­Suburban-seafood, kotrež chce tam wot junija garnele plahować. Tež wobtwarjenski plan za Lindach, do kotrehož je młode předewzaće zarjadowane, radźićeljo schwalichu. Tak ma akwakultura dobre zakładne wuměnjenja, wuspěšnje dźěłać. Hižo před lětom běchu młodźi ludźo swój koncept gmejnje předstajili. Tón njepřeswědči jenož Njebjelčansku gmejnsku radu, ale tež Budyski krajnoradny zarjad, kotryž bjez wulkich problemow twarsku dowolnosć za předewzaće wustaji. Nětko w hali pilnje dźěłaja, a hižo hody budu sej tam zajimcy čerstwe a delikatne garnele kupić móc. Kaž jednaćel firmy Friedrich Tietze gmejnskim radźićelam rjekny, chcedźa wosebje tež garnele k rozmnoženju za druhe akwakulturne zawody plahować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND