Chcedźa garnele plahować

póndźela, 18. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wonkownje pokazuje jenož tafla z mjenom přichodneho zawoda na to, zo w hali něšto nowe nastawa. W njej přihotuja 20 króć šěsć metrow wulki basenk za plahowanje garnelow.  Foto: Jan Kral Wonkownje pokazuje jenož tafla z mjenom přichodneho zawoda na to, zo w hali něšto nowe nastawa. W njej přihotuja 20 króć šěsć metrow wulki basenk za plahowanje garnelow. Foto: Jan Kral

Njebjelčanska gmejna skići młodym předewzaćelam dobre wuměnjenja

Njebjelčicy (JK/SN). Na swojim zašłym posedźenju Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo wobzamknychu, přewěnować jednu z halow tamnišeje plahowarnje rancow, zo hodźała so wužiwać za akwakulturu. Tak zrunachu puć młodemu předewzaću ­Suburban-seafood, kotrež chce tam wot junija garnele plahować. Tež wobtwarjenski plan za Lindach, do kotrehož je młode předewzaće zarjadowane, radźićeljo schwalichu. Tak ma akwakultura dobre zakładne wuměnjenja, wuspěšnje dźěłać. Hižo před lětom běchu młodźi ludźo swój koncept gmejnje předstajili. Tón njepřeswědči jenož Njebjelčansku gmejnsku radu, ale tež Budyski krajnoradny zarjad, kotryž bjez wulkich problemow twarsku dowolnosć za předewzaće wustaji. Nětko w hali pilnje dźěłaja, a hižo hody budu sej tam zajimcy čerstwe a delikatne garnele kupić móc. Kaž jednaćel firmy Friedrich Tietze gmejnskim radźićelam rjekny, chcedźa wosebje tež garnele k rozmnoženju za druhe akwakulturne zawody plahować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND