W aprylu zběhanka za pěstowarnju

póndźela, 18. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Nowotwar Kulowskeje katolskeje pěstowarnje najebać zymske dny w januaru a spočatk februara derje postupuje. To podšmórny nawoda twarskeho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa Stephen Rachel na zašłym posedźenju radźićelow města nad Čornym Halštrowom. Informowaše jich wo tym, kotre firmy su dalše twarske nadawki dóstali. Tak ma Kumwałdska blidarnja durje a wokna za 130 000 eurow dodawać, firma z Wojerec ma aluminijowe dźěle za 70 000 eurow zhotowić.

Poprawom chcychu na twarnišću dźěćaceho dnjoweho přebywanišća 1. měrca zběhanku swjećić. Zymskeho wjedra dla pak termin nětko na póstny čas přestorča. Twarske předewzaće spyta zastatk přiwšěm nachwatać, kaž twarski nawoda rjekny. Při dotalnych wupisanjach móžachu porno kalkulowanym kóštam samo něšto zalutować. Tuchwilu pruwuja poskitki za nutřkowne wuhotowanje. Po aktualnych planach ma nowa pěstowarnja kónc lěta hotowa być. Jeje kapacita rozšěri so wot tuchwilu 140 na dohromady 215 městnow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND