Dopominaja na serbske korjenje

wutora, 05. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We Wochožanskim parku błudźenkow stajnje něšto kćěje, tak zo som tam wopyt poprawom cyłe lěto zadani.  Foto: Andreas Kirschke We Wochožanskim parku błudźenkow stajnje něšto kćěje, tak zo som tam wopyt poprawom cyłe lěto zadani. Foto: Andreas Kirschke

We Wochožanskim parku błudźenkow přihotuja so z połnej paru na nowu sezonu.­ Při tej składnosći chcedźa tam srjedź měrca nowu wustajeńcu wotewrěć­.

Wochozy (AK/SN). Łužiski park błudźenkow we Wochozach startuje 15. měrca do swojeje mjeztym 16. sezony. Na to skedźbnja spěchowanske towarstwo w hamtskej nowinje Hamorskeje gmejny. Tež lětsa organizuja tam tójšto zarjadowanjow, kaž nalětni swjedźeń 7. apryla, swójbny swjedźeń jutrownu póndźelu 22. apryla, rostlinskej bursy 1. meje a 29. septembra kaž tež holanski swjedźeń 25. awgusta. Najprjedy pak hotuja so na zahajenje sezony. Za to přihotuje spěchowanske towarstwo wustajeńcu „Ke korjenjam – Wotměnjate stawizny serbskeje wsy Wochoz“. W njej zaběraja so wob­šěrnje ze serbskimi korjenjemi wsy. Při tym wotmołwjeja na přikład na prašenja, kelko wobydlerjow mějachu Wochozy 1552, čehodla bě lěto 1740 wosebje tragiske za wjes, kak su ludźo ně­hdy we wsy bydlili, kak su sej wšědny chlěb zasłužili a što běchu wjerch Pückler a šwedscy wojacy­ we wsy činili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND