Lětsa zaso z busom do parka

pjatk, 08. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Mały Wjelkow (SN/MWj). K startej no­weje sezony w Małowjelkowskim pra­zwěrjencu póndźelu, 1. apryla, změja tež lětsa wobstajny busowy zwisk z Budyšina do parka. „Loni smy zhromadnje z Budyskim regiobusom po dlěšim času prěni raz zaso zjawny busowy zwisk do pra­zwěrjenca wutworili. W premjernym lěće su wopytowarjo tónle poskitk tak derje přiwzali, zo z kooperaciju lětsa pokro­čujemy“, praji Volker Bartko, jednaćel Budyskeje­ wobdźělenskeje a zawodneje tzwr, kotraž prazwěrjenc wobhospodarja, w nowinskim zdźělenju. Předewšěm dźěćace a młodźinske skupiny su poskitk w zašłej sezonje wužiwali. Tohodla lětsa wjetšim skupinam znowa radźa, wužiwanje busoweho zwiska do parka regiobusej do toho přizjewić. Swójby su so loni skerje kónc tydźenja za busowy zwisk rozsudźili, zo bychu bjez stresa do parka dojěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND