„Eberhard“ tójšto štomow spowalał

póndźela, 11. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž na mnohich druhich městnach je sylny wichor tež tule w Delnjej Kinje wjacore štomy powalił, kotrež wohnjowi wobornicy rumowachu. Foto: Jens Kaczmarek Kaž na mnohich druhich městnach je sylny wichor tež tule w Delnjej Kinje wjacore štomy powalił, kotrež wohnjowi wobornicy rumowachu. Foto: Jens Kaczmarek

Budyšin/Pančicy-Kukow (SN/MWj). Ze spěšnosću zdźěla wjace hač 100 km/h je wichor „Eberhard“ w nocy po Sakskej a tak tež po Hornjej Łužicy howrił. Dobra powěsć je, zo so po wšěm zdaću w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu nichtó zranił njeje. Na njeličomnych městnach pak su štomy powróćane. Zwjetša wone jenož na puć padnychu. W Budyšinje pak bu při tym wosobowe awto wobškodźene. Nimo južneho dźěla Zhorjelskeho wokrjesa a Kamjenskeje kónčiny je wichor wokoło sprjewineho města najsylnišo zachadźał. Tu dyrbjachu wohnjowi wobornicy Nutřkownu Lawsku dospołnje zaraćić, dokelž hro­žeše so třěcha tak mjenowanych byr­garskich domow sypnyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND