Na dobro druhich

póndźela, 11. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tak kaž mi je so wčera wječor zawěsće najwjetšemu dźělej ludźi šło: „Eberhard“ wonka ze wšej mocu howrješe, zo žaluzije před woknami jenož tak klepotachu. To so zawěrno wjeselach, zo běch nutřka w ćopłym a jenož hdys a hdys z woknom pohladnych, hač je hišće wšitko w porjadku. Wšitcy pak sej tak rjenje njemějachu. Přetož wohnjowym wobornikam wobradźeše sylny wichor hotowy stres. Woni dyrbjachu njeličomne spowalane štomy rumować, kotrež běchu zdźěla na puć padnyli. A hdyž běchu jedne zasadźenje zmištrowali, su jich hižo na přichodne městno wołali. Radworscy wobornicy na přikład hnydom w gratowni wostachu a tam na přichodne komando čakachu. Za tónle čestnohamtski angažement słuša kameradam tež raz zjawny dźak, zo so na dobro druhich zasadźeja. Móžu sej mjenujcy derje předstajić, zo bychu tež woni wčera wječor a w nocy radšo doma wostali. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND