Wšitke móžnosće njewučerpali

štwórtk, 14. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Na swojim zašłym posedźenju su Slepjanscy gmejnscy radźićeljo lětuši hospodarski plan schwalili. Tak prawje spokojom pak z nim najskerje njejsu, předewšěm wjesnjanosta nic.

Slepo (AK/SN). Kaž bě so na februarskim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady hižo wotbłyšćowało, njezměje gmejna za 2019 a 2020 dwójny hospodarski plan, ale jenož jedyn za lětsa. Přičina je napjate pjenježne połoženje. Přiwšěm wjetšina radźićelow etatej přihłosowaše. Nimo radźićela Inga Schustera bě tež wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) přećiwo njemu. „Sym přesłapjeny. Najebać wšitke napominanja njejsu žane namjety radźićelow dochadźeli. Spočatk decembra běchmy prěni raz wo etaće rěčeli. W běhu štwórć lěta njeje so poradźiło móžnosće lutowanja wotkryć“, rjekny Bork. „Njejsmy wšitke móžnosće wučerpali“, Bork widźomnje přesłapjeny zwurazni.

Gmejna planuje dochody 4,896 milionow eurow a wudawki 5,588 milionow eurow. Pod smužku zwostanje deficit 692 000 eurow.

Najebać komplikowane hospodarske połoženje chce gmejna Slepo přiwšěm inwestować. Ćežišći budu němsko-serbski šulski kompleks a wopłóčki. Dale nałoža pjenjezy za wuhotowanje gmejnskeho zarjadnistwa, za wohnjowu woboru w Slepom a Mułkecach, za Slepjansku pěstowarnju, za Witaj-pěstowarnju „Milenka“ w Rownom a za komunalne puće. Porno tomu budu chódnik při Nowoměšćanskej dróze w Mułkecach po wšěm zdaću hakle klětu zwoprawdźić móc, byrnjež­ so tam wo njón hižo dlěši čas prócowali.

Radźićel Ingo Schuster wšak kritiku Reinharda Borka wotpokaza. „Njeje tak, zo njejsmy žane móžnosće zalutowanja abo přidatnych dochodow namjetowali. Mjez druhim móhli małe a roztřěskane płoniny předać. Po měnjenju wjesnjanosty pak bychu to jeničce kosmetiske naprawy byli a njebychu pomhali, hospodarske połoženje gmejny polěpšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND