Wšitke móžnosće njewučerpali

štwórtk, 14. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Na swojim zašłym posedźenju su Slepjanscy gmejnscy radźićeljo lětuši hospodarski plan schwalili. Tak prawje spokojom pak z nim najskerje njejsu, předewšěm wjesnjanosta nic.

Slepo (AK/SN). Kaž bě so na februarskim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady hižo wotbłyšćowało, njezměje gmejna za 2019 a 2020 dwójny hospodarski plan, ale jenož jedyn za lětsa. Přičina je napjate pjenježne połoženje. Přiwšěm wjetšina radźićelow etatej přihłosowaše. Nimo radźićela Inga Schustera bě tež wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) přećiwo njemu. „Sym přesłapjeny. Najebać wšitke napominanja njejsu žane namjety radźićelow dochadźeli. Spočatk decembra běchmy prěni raz wo etaće rěčeli. W běhu štwórć lěta njeje so poradźiło móžnosće lutowanja wotkryć“, rjekny Bork. „Njejsmy wšitke móžnosće wučerpali“, Bork widźomnje přesłapjeny zwurazni.

Gmejna planuje dochody 4,896 milionow eurow a wudawki 5,588 milionow eurow. Pod smužku zwostanje deficit 692 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND