Wšitke móžnosće njewučerpali

štwórtk, 14. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Na swojim zašłym posedźenju su Slepjanscy gmejnscy radźićeljo lětuši hospodarski plan schwalili. Tak prawje spokojom pak z nim najskerje njejsu, předewšěm wjesnjanosta nic.

Slepo (AK/SN). Kaž bě so na februarskim posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady hižo wotbłyšćowało, njezměje gmejna za 2019 a 2020 dwójny hospodarski plan, ale jenož jedyn za lětsa. Přičina je napjate pjenježne połoženje. Přiwšěm wjetšina radźićelow etatej přihłosowaše. Nimo radźićela Inga Schustera bě tež wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) přećiwo njemu. „Sym přesłapjeny. Najebać wšitke napominanja njejsu žane namjety radźićelow dochadźeli. Spočatk decembra běchmy prěni raz wo etaće rěčeli. W běhu štwórć lěta njeje so poradźiło móžnosće lutowanja wotkryć“, rjekny Bork. „Njejsmy wšitke móžnosće wučerpali“, Bork widźomnje přesłapjeny zwurazni.

Gmejna planuje dochody 4,896 milionow eurow a wudawki 5,588 milionow eurow. Pod smužku zwostanje deficit 692 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND