Zwěrjenc podpěruje přirodoškit

štwórtk, 14. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy/Njeswačidło (SN). Z darami nimale 1 900 eurow su wopytowarjo Wojerowskeho zwěrjenca dźěło Njeswačanskeje přirodoškitneje stacije podpěrali. Pjenjezy nazběrachu loni w darowanskim kehelu tropoweho domu. Nawoda zwěrjenca Eugène Bruins je darowanski šek tele dny předsydce přirodoškitneje stacije Angelice Schröter přepodał. Towarstwo angažuje so prěnjorjadnje za zachowanje a škit žadnych družin, kotrež su we Łužicy zadomjene.

„Wjeselimy so jara, zo je telko wopytowarjow coowa přirodoškitnu staciju tak wulkomyslnje podpěrało, přetož škit družin a přirody w regionje nam jara na wutrobje leži“, podšmórnje Eugène Bruins.

Wojerowski zwěrjenc so na wšelakich projektach za škit přirody wobdźěla a hižo wjacore lěta z Njeswačanskim towarstwom hromadźe dźěła. Tak podpěruje přirodoškitnu staciju při kóždolětnym amfibijowym lěhwje kónc apryla. W jeho wobłuku přednošuje Eugène Bruins 25. apryla wo amfibijach a reptilijach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND