Puć a tepjenje ponowja

štwórtk, 14. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Po konsolidaciji nětko po dobrym puću k wuwaženemu etatej

Rakecy (JK/SN). Kasy Rakečanskeje gmejny běchu spočatk lěta tak derje pjelnjene kaž hižo dawno nic. Dobry milion eurow likwidnych srědkow móžeše nawodnica financneho wotrjada Franziska Pfeiffer w swojej rozprawje wo spjelnjenju loń­šeho hospodarskeho plana gmejnskej radźe­ wčera wupokazać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND