Prezentuja swójske drohoćinki

póndźela, 18. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo debjenych jutrownych jejkow su nětko w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje tohorunja jejkowe nopaški w najwšelakorišich formach widźeć.  Foto: Joachim Rjela Nimo debjenych jutrownych jejkow su nětko w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje tohorunja jejkowe nopaški w najwšelakorišich formach widźeć. Foto: Joachim Rjela

Serbski kulturny centrum w Slepom pokazuje lětsa cyle wosebitu jutrownu wustajeńcu. Tam je prěni raz widźeć jeho swójska zběrka debjenych jutrownych jejkow.

Slepo (JoS/SN). Wot lěta 1998 je Slepjanski Serbski kulturny centrum (SKC) zběrku jutrownych jejkow natwarił, kotraž­ wopřijima 1 165 eksemplarow w znatych debjenskich technikach. Zběrka zestaja so z dweju dźělow. Na wikach serbskich jutrownych jejkow w Slepom wot lěta 1998 žadyn popłatk wot debjerjow njezběraja. Město toho kóždy wobdźělnik jedne debjene jejko přewostaja. Zakład tamneho dźěla je wuslědk wubědźowanja, kotrež přewjedźechu wot 1998 hač do 2013. W tym času je 33 žonow a šěsć muži dohromady něhdźe 500 debjenych jejkow zapodało, kotrež zwostachu we wobsydstwje SKC. Z tymle wobstatkom sobudźěłaćerjo SKC měnjachu, zo móhli nětko swójsku wosebitu wustajeńcu zestajeć a so tónraz hóstnych wustajerjow wzdać, znajmjeńša štož jejka nastupa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND