Prezentuja swójske drohoćinki

póndźela, 18. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo debjenych jutrownych jejkow su nětko w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje tohorunja jejkowe nopaški w najwšelakorišich formach widźeć. Foto: Joachim Rjela Nimo debjenych jutrownych jejkow su nětko w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje tohorunja jejkowe nopaški w najwšelakorišich formach widźeć. Foto: Joachim Rjela

Serbski kulturny centrum w Slepom pokazuje lětsa cyle wosebitu jutrownu wustajeńcu. Tam je prěni raz widźeć jeho swójska zběrka debjenych jutrownych jejkow.

Slepo (JoS/SN). Wot lěta 1998 je Slepjanski Serbski kulturny centrum (SKC) zběrku jutrownych jejkow natwarił, kotraž­ wopřijima 1 165 eksemplarow w znatych debjenskich technikach. Zběrka zestaja so z dweju dźělow. Na wikach serbskich jutrownych jejkow w Slepom wot lěta 1998 žadyn popłatk wot debjerjow njezběraja. Město toho kóždy wobdźělnik jedne debjene jejko přewostaja. Zakład tamneho dźěla je wuslědk wubědźowanja, kotrež přewjedźechu wot 1998 hač do 2013. W tym času je 33 žonow a šěsć muži dohromady něhdźe 500 debjenych jejkow zapodało, kotrež zwostachu we wobsydstwje SKC. Z tymle wobstatkom sobudźěłaćerjo SKC měnjachu, zo móhli nětko swójsku wosebitu wustajeńcu zestajeć a so tónraz hóstnych wustajerjow wzdać, znajmjeńša štož jejka nastupa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND