Kołopuć lětsa prowizorisce ponowja, klětu wobšěrnje

póndźela, 18. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Kołopuć wokoło Třižonjanskeho jězora z jeho bajowymi figurami chce Łazowska gmejna sporjedźeć dać.  Foto: Andreas Kirschke Kołopuć wokoło Třižonjanskeho jězora z jeho bajowymi figurami chce Łazowska gmejna sporjedźeć dać. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Dokelž je puć kołowokoło Třižonjanskeho jězora korjenjow štomow dla chětro rozpukany, chce gmejna Łaz nětko najwjetše škody wotstronić dać. Na swojim zašłym posedźenju gmejnscy radźićeljo tuž rozsudźichu, nadawk we wobjimje 35 000 eurow hłubokotwarskej firmje ze Zhorjelskeho wo­krjesa přepodać.

Kołopuć wužiwaja běharjo runje tak kaž kolesowarjo a skaterojo, kotřiž přichadźeja samo z Čěskeje, dokelž wědźa sej runy asfaltowy puć wažić. Zo njebychu tychle dowolnikow zhubili, dyrbja wobškodźene městna wuporjedźeć. To pak je jenož prowizoriska naprawu za lětušu sezonu. W dorěčenju z Łužiskej a srjedźoněmskej­ towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) chce Łazowska gmejna puć klětu wobšěrnje saněrować.­ Hižo w februaru běchu radźićeljo wobzamknyli so wo wotpowědne spěchowanske srědki starać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND