Nowe domy na druhim městnje

srjeda, 20. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Planowane twarske předewzaće při Radworskich Młynskich chěžach na dobro noweho sydlišća za jednoswójbne domy je z blida. Gmejnscy radźićeljo su na swojim wčerawšim posedźenju z wjetšinu přećiwo tomu hłosowali. Město toho chcedźa nětko nowe ležow­nosće za Radworskej wjacezaměrowej halu „Slavia“ za twar nowych swójskich domow přewostajić.

Hłowny nastork rozsuda běchu wuwjedźenja nawody Čornohodlerskeho ratarskeho předewzaća Svena Graffy. Wón so starosći, zo bychu nowi wobydlerjo w sydlišću wot smjerda, kotryž z dejneho kombinata ćehnje, potrjecheni byli. To móhło nawodźe po jeho měnjenju tójšto „potenciala zwady“ wunjesć. Nic naposledk starosći so wón w tym zwisku wo da­lewobstaće swojeho zawoda. Hižo nětko dyrbja wobydlerjo Pod Dubami a Młynskich chěžow stajnje zaso emisiju znjesć. Sven Graff gmejnje tuž wčera namje­towaše, zo móhł płoninu nimale dweju hektarow na druhim městnje přewostajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND