Předłohi lěpje přihotować

póndźela, 25. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Ralbicy-Róžant měła posedźenja efektiwnišo wužiwać

Róžant (JK/SN). Za wothłosowanje předwidźane wobzamknjenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant dyrbjeli so přichodnje lěpje a dokładnišo přihotować. Za to wupraji so na zašłym posedźenju parlamenta jeho čłon Tomaš Bjeńš.

Poprawom mějachu radźićeljo wo wjacorych nowych wustawkach wothłosować, štož pak so jeno dźělnje a z njewočakowanym wukóncom poradźi. Tak wostanu dotalne wustawki z lěta 2004 wo zarunanju čestnohamtskeho dźěła dale płaćiwe. Gmejnske zarjadnistwo drje bě nowe wustawki přihotowało, wobsah a formulacije pak po słowach Tomaša Bjeńša a dalšich radźićelow njewotpowěduja angažementej čestnohamtsce skutkowacych, wosebje nic dźěłu zastupowaceju wjesnjanostow. Po kontrowersnej diskusiji wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) přiwšěm na tym wobsta, wo wustawkach wothłosować, dokelž hižo chwile njeje znowa wo nich wuradźować. Wuslědk wothłosowanja bě, zo njedósta namjet wjetšinu hłosow; a tak wostanje wšitko při starym.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND