Wosebitu trěbnosć dopokazać

wutora, 26. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Za nowe twarske ležownosće měli dobru argumentaciju zdźěłać

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hižo dlěši čas zaběra so zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe z dalšej změnu plana wužiwanja ležownosćow. Změnić dyrbi so plan mjez druhim tohodla, dokelž chce na přikład gmejna Pančicy-Kukow mjez tankownju a Srjedźnym pućom płoninu zapisać dać, na kotrejž móhli nowe jednoswójbne domy nastać. Tak jednore, kaž so to na prěni pohlad być zda, pak to njeje. To zhonichu zastupjerjo pjeć sobustawskich gmejnow zarjadniskeho zwjazka na swojim zašłym posedźenju wot krajinoweho planowarja Ernsta Pansy. Wón rozłoži, zo stej regionalny planowanski zwjazk a krajna direkcija napominałoj hišće raz wo tym rozmyslować, kak měli so nowotwarske ležownosće přichodnje wuwiwać. Po słowach Pansy budu nowe twarske płoniny jenož potom dowolene, hdyž wone swójskemu wuwiću jednotliwych wsow słuža. Při tym dyrbi dopokazane być, zo su tajke nowe płoniny trěbne. A bjez dopokaza njehodźi so tež žana změna plana wužiwanja ležownosćow dowolić, rjekny krajinowy planowar.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND