Wjace kwětkow, mjenje chemije

štwórtk, 28. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tak kaž tule mjez Muzejom Budyšin a nowym Domom na Žitnych wikach w Budy šinje tež druhdźe nalětnje kwětki kćěja.  Foto: Cora Müller Tak kaž tule mjez Muzejom Budyšin a nowym Domom na Žitnych wikach w Budy šinje tež druhdźe nalětnje kwětki kćěja. Foto: Cora Müller

Štóž so přichodne tydźenje a měsacy po Budyšinje wuchodźuje, tomu móhło napadnyć, zo zelenišća a trawniki snano­ hižo tak wulizane kaž zašłe lěta njebudu. To pak ma swoje dobroty.

Budyšin (CM/SN). Při wozelenju zjawnych městnow chce město Budyšin lětsa po nowych pućach kročić. Hromadźe z wobdźělenskej a zawodowej towaršnosću (BBB), kotraž je za zeleń w měsće zamołwita, wupytachu w měsće nimale 20 městnow, hdźež maja małe łuki na dobro mnohotnosće družin nastać. Zo móhli na přikład pčołki a druhe insekty wjac picy namakać, chcedźa na zjawnych městnach dźiwim zelam a trawam wukćěć dać. To woznamjenja, zo tam hižo tak husto trawu syc njebudu, na přikład na Jordanowej, na Fabrikskej a w tak mjenowanej Frankfurće. Dohromady jedna so wo 42 000 kwadratnych metrow. Na wšitkich potrjechenych městnach wotpowědne informaciske taflički nastaja.

Wuslědki dalšeje naprawy su w prěnich nalětnich dnjach hižo derje widźeć. Na někotrych płoninach běchu mjenujcy tójšto kwětkacych cyblow do zemje stykali. Krokusy, narcisy a dalše su na přikład před Muzejom Budyšin, před dźiwadłom a w měšćanskich zelenišćach widźeć. Dohromady stykachu nimale 40 000 cyblow do zemje.

Přidatnje redukuje BBB lětsa mnóstwo chemiskich maćiznow. Wědźo wo brizantnosći temy chce město při škiće insektow a při spěchowanju mnohotnosće družin z dobrym přikładom być. Tohodla so rozsudźichu, so najprjedy raz za jedne lěto pesticidow dospołnje wzdać, předewšěm glyfozata. „Při tym je nam wědome, zo dyrbja tež wobydlerjo wo swojim začuću wo porjedźe w měsće rozmyslować“, praji­ twarska měšćanostka Juliane Naumann. Njeje dźě móžno, wšu njerodź z ručnym dźěłom zwućahać. Na krutych pućikach drje maja za to mašiny ze šćětkami, druhdźe njerodź jenož wotsyku. Při wotwažowanju mjez wulizanym trawnikom a wobswětoškitom rozsudźichu so zamołwići města cyle jasnje na dobro wobswěta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND