Nowy hotel při jězoru

štwórtk, 28. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy chce Šibojski jězor turistisce dale wuwiwać

Wojerecy (AK/SN). Zapadny přibrjóh Šibojskeho­ jězora chcedźa turistisce dale wuwiwać. To podšmórny twarski zamołwity města Wojerecy Dietmar Wolf na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Jeho­ čłonojo naćiskej za přichodne turistiske wuwiće zasadnje přihłosowachu.

Jedyn z hłownych dypkow je, zo ma při Šibojskim jězoru nowy hotel wyšeje kategorije nastać. W nadawku měšćanskich radźićelow ma wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) jednanja k załoženju wobsedźerskeje towaršnosće wjesć. Jako inwestor wustupuje po wšej Němskej aktiwna Hamburgska hotelowa skupina RIMC. Za wuwiće projekta a twarske planowanje ma předewzaće HHiG ze Schleswigsko-Holsteinskeho Hemdingena zamołwite być. „We 28 lětach je so RIMC wo nimale 30 projektow starała. Firma ma 2 400 sobudźěłaćerjow“, Wolf rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND