Maks tola prawy Indian był

póndźela, 01. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Před zahorjenym publikumom su so wčera w Chrósćicach po premjerje serbskeho synchronizowaneho filma „Syn Winnetouwa“ rěčnikam z kwětku a přikleskom dźakowali.  Foto: Feliks Haza Před zahorjenym publikumom su so wčera w Chrósćicach po premjerje serbskeho synchronizowaneho filma „Syn Winnetouwa“ rěčnikam z kwětku a přikleskom dźakowali. Foto: Feliks Haza

Za nowy serbski synchronizowany film čerwjeny přestrjenc wukładli

Chrósćicy (SN/MWj). Wuběr serbskich filmow je wot wčerawšeho wo zajimawostku bohatši. W Chróšćanskej „Jednoće“ su wjace hač 200 staršich, jich dźěći, zdźěla dźědojo a wowki kaž tež dalši wopytowarjo dožiwili premjeru synchronizowaneho filma „Syn Winnetouwa“. Za kooperacisku produkciju mjez Rěčnym centrumom WITAJ a Sakskim wukubłanskim a wupruwowanskim kanalom (SAEK) wukładźechu hosćom čerwjeny přestrjenc a su jim samo kaž w kinje popcorn poskićeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND