Na wopytowarjow čakaja nowosće

póndźela, 01. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Nowy napohlad dóstanje w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje wobłuk při muri, kotraž dźěli zahrodu wot klawsury.  Foto: Feliks Haza Nowy napohlad dóstanje w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje wobłuk při muri, kotraž dźěli zahrodu wot klawsury. Foto: Feliks Haza

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hinak hač w mnohich druhich – w zežiwjenskim a zelowym centrumje klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje hižo pilnje dźěłaja. W nadawku nošerja Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka so tam krajinotwarc Měrćin Kral a jeho sobu­dźě­łaćerjo gratu přimaja. Dokelž dósta CSB wot krajneho zarjada za wobswět, ratar­stwo a geologiju 12 000 eurow spěcho­wanja, twarja w klóšterskej zahrodźe no­wu zelowu spiralu. „Dotalna bě dodźeržana, dokelž bu wot lěta 1993 za šulerske projekty wjele wužiwana“, rozłožuje sobudźěłaćer CSB Ronny Škoda.

Nowe wobličo dóstawa tuchwilu tohorunja murja, kotraž zahrodu wot klaw­sury dźěli. Za tamniše rostliny wona mi­njene lěta zdźěla prawe městno njebě, dokelž južne słónco přejara smaleše. Nětko nastanje na muri a před njej měst­nosć­ za tři temowe kompleksy. Kotre to bu­du Ronny Škoda přeradźić nochce. Temy pak hodźa so po wěstym času wuměnjeć, tak zo móhli wopytowarjo stajnje něšto noweho wuhladać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND