Ratarske předewzaće so znowa wusměrja

wutora, 02. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoćicy (JK/SN). Kak móhł přichod Miłočanskeje agrarneje towaršnosće wupadać, je jeje jednaćel Stefan Wawrich njedawno Njebjelčanskim gmejnskim radźićelam na jich posedźenju w Miłoćicach rozłožił. Hospodarskich přičin a pobrachowacych dźěłowych mocow dla předewzaće mlokowu produkciju zastaji a přestanje młody skót plahować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND