Ratarske předewzaće so znowa wusměrja

wutora, 02. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoćicy (JK/SN). Kak móhł přichod Miłočanskeje agrarneje towaršnosće wupadać, je jeje jednaćel Stefan Wawrich njedawno Njebjelčanskim gmejnskim radźićelam na jich posedźenju w Miłoćicach rozłožił. Hospodarskich přičin a pobrachowacych dźěłowych mocow dla předewzaće mlokowu produkciju zastaji a přestanje młody skót plahować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND