Nowe ideje za wjesne kónčiny

srjeda, 03. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wuwiće wsow w Budyskim wokrjesu hladajo na wužadanja přichodnych lětdźesatkow tworješe srjedźišćo wčerawšeho zarjadowanja Radworskeje gmejnskeje skupiny CDU.

Radwor (SN/MkWj). Na forum w Radworskim hosćencu „Meja“ přeprosyli běchu sej čłonojo gmejnskeje skupiny CDU přirjadnika Budyskeho krajnoradneho zarjada Uda Wićaza, kiž je zdobom městopředsyda wokrjesneho zwjazka CDU. Na spočatku swojeho přednoška rysowaše wón dźěło krajnoradneho zarjada z cyłkownje 1 800 sobudźěłaćerjemi w Kamjencu, Budyšinje a we Wojerecach. Wopytowarjo tak mjez druhim zhonichu, zo je Budyski wokrjes hladajo na hospodarsku wukonitosć sobu najsylniši po wšej Sakskej. Solidny etat, snadne zadołženje a wysoka kwota inwesticijow to zmóžnjeja. Při­wšěm njetrjeba so wokrjes hladajo na spěchowanje kultury, sporta a na socialne wudawki chować. Runje tu pak chowaja so tež rizika, na přikład při spěchowanju swójbow, kotrež njemóža wšědne žiwjenje hižo same zmištrować. Wudawki w tym wobłuku su so z mjeztym 25 milionami eurow minjene lěta runjewon podwojili. Tendenca dale přiběra.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND