Gmejny rozsudźa wo serbskim popisanju zastanišćow

štwórtk, 04. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Namjet za dwurěčne popisanje zastanišćow VVO Namjet za dwurěčne popisanje zastanišćow VVO

Budyšin/Drježdźany (SN/at). Wobchadnej zwjazkaj Hornje Łobjo (VVO) a Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) přihotujetej jednotny informaciski system za pasažěrow we wjesnych kónčinach po swojimaj dospołnymaj teritorijomaj zwonka krajneje stolicy Drježdźan.

W hornjołužiskim zjawnym wosobowym bliskowobchadźe je na zakładźe sakskeho serbskeho zakonja dwurěčne popisanje informaciskich taflow při zastanišćach zawjazujcy předwidźane. Projekt, kotryž swobodny stat z dawkowymi srědkami sobu financuje, je na to wusměrjeny, zastanišća jednotnje woznamjenić. Tak chcedźa pasažěram přisłušnosć zastanišća k wobchadnemu zwjazkej wuwědomić. Charakteristiske za to su jednotny tarif, jednotny sortiment jězdźenkow a jednotny jězbny plan.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND