Na kěrchowje nowy porjad trěbny

štwórtk, 04. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z mnohich planow bě wuwidźeć, kotre ideje Drježdźanscy studenća za kěrchow, faru a Hatki w Chrósćicach maja. Foto: Marian Wjeńka Z mnohich planow bě wuwidźeć, kotre ideje Drježdźanscy studenća za kěrchow, faru a Hatki w Chrósćicach maja. Foto: Marian Wjeńka

Studenća Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity běchu so z tym zaběrali, kak móhli w Chrósćicach kěrchow, fara ze zahrodu a Hatki za 20 do 30 lět wupadać. Wuslědki swojeje studije su woni před­wčerawšim předstajili.

Chrósćicy (SN/MWj). Kěrchow wokoło Chróšćanskeje farskeje cyrkwje znowa rjadować je jedyn z namjetow studentow instituta za krajinowu architekturu Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity. Něhdźe štyrceći zajimcam su woni wutoru na tamnišej farje rozłožili, kak móhło so to stać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND