Na kěrchowje nowy porjad trěbny

štwórtk, 04. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z mnohich planow bě wuwidźeć, kotre ideje Drježdźanscy studenća za kěrchow,  faru a Hatki w Chrósćicach maja.  Foto: Marian Wjeńka Z mnohich planow bě wuwidźeć, kotre ideje Drježdźanscy studenća za kěrchow, faru a Hatki w Chrósćicach maja. Foto: Marian Wjeńka

Studenća Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity běchu so z tym zaběrali, kak móhli w Chrósćicach kěrchow, fara ze zahrodu a Hatki za 20 do 30 lět wupadać. Wuslědki swojeje studije su woni před­wčerawšim předstajili.

Chrósćicy (SN/MWj). Kěrchow wokoło Chróšćanskeje farskeje cyrkwje znowa rjadować je jedyn z namjetow studentow instituta za krajinowu architekturu Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity. Něhdźe štyrceći zajimcam su woni wutoru na tamnišej farje rozłožili, kak móhło so to stać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND